Ads Top

Can đảm từ bỏ đó là điều tốt nhất em học được từ anh

Có lẽ thật sự phải cảm ơn, cảm ơn anh trong những năm tháng chúng mình đã từng bên nhau dạy cho em học được rất nhiều điều. 

Can đảm từ bỏ đó là điều tốt nhất em học được từ anh


Mà điều em học được tốt nhất và cũng giỏi nhất đó là “can đảm”. Can đảm từ bỏ.

Nguồn: ST

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.