Ads Top

Lý trí, hoàn toàn bị con tim đánh bại, thua đến thảm hại vô cùngCó những ngày, những ngày như thế.
Nhiều lúc buồn giận quá, muốn từ bỏ cho rồi.
Vậy mà chỉ cần một lần gần bên, một lần người ta chủ động trước, là liền quên đi tất cả.
Lý trí, hoàn toàn bị con tim đánh bại, thua đến thảm hại vô cùng!

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.