Ads Top

Tình cảm và nỗi nhớ

Tình cảm và nỗi nhớ luôn gắn liền như thế. 
Thương một người rồi, cứ muốn được gặp mặt, ở bên mãi thôi…

Thương một người rồi, cứ muốn được gặp mặt, ở bên mãi thôi…

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.