Ads Top

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Dưới đây là phần gợi ý đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2016 được thực hiện bởi Bikipmuathi.vn cùng cô Đỗ Lê Hải Hà - giảng viên trường Đại học Hà Nội với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy.

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2016
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 2.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 3.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 4.
Đáp án của phần viết lại câu:
1. He now wishes (that) he had taken the doctor’s advice
2. Peter apologised to the teacher for not having done the homework
3. He can’t have attended the Conference on Wildlife Protection yesterday.
4. Had she not been seriously ill, she would have passed the exam
5. Ms Betty prides in her singing.Các bạn click F5 liên tục nhé!
Đề thi môn Tiếng Anh trong buổi chiều nay:
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 5.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 6.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 7.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 8.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 9.
HOT: Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh 10.

Nguồn: Bikipmuathi.vn

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.